Lacara RAC Ky:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Autovuokraamo Lacaran asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Lacara RAC Ky

Hämeentie 12, 00530 Helsinki

Y-Tunnus 1026007-6

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Kia Georgsson

info@lacara.net

Puh. 09-719062

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Henkilöllä on tai on ollut asiakassuhde tai asiakassuhteen perustamiseksi on tehty hakemus tai tarjous.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Henkilöasiakkaan (vuokralle ottajan ja/tai kuljettajan ja/tai varaajan ja/tai yrityksen yhteyshenkilön) perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, kotiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, ajokortin tiedot ja luottokorttinumerot

 •   tiedot palveluiden käytöstä (aiemmat varaukset ja vuokraukset)
 •   tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista
 •   laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 •   lisätietoja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä
 •   muut asiakkuuden hoitoa kuvaavat tiedot
 •   verkkosivuston käyttäjän IP-osoite
 •   ajoneuvojen paikannustietoja

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.

Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Henkilötietojen säilytysaika ja säilytyskriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella, vuokrasopimuksen ehtojen tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja voidaan tarkkaan harkiten ja tarkoitukseen sopivasti rajaten luovuttaa huolellisesti valituille palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille (korjaamot & jälleenmyyjät) vain kun palveluntarjoaminen ja asiakassuhteen hoitaminen sitä vaativat (esim. vuokrasopimuksen toimittaminen).

Tietoja käsittelee valikoidusti rekisterinpitäjän toimeksiantama kolmas osapuoli. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 •   Tujaus Oy (asiakasrekisterin ylläpitäjä)
 • Projant Oy (ent. Ab LevelUp Oy)
 • Zoner Oy (Domain)
 • Google G Suite (sähköposti)
 • Tawk.to (Online chat-palvelu)
 • Visma Netvisor (laskutus)

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.

Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä,

muuttamiselta, luovuttamiselta siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti henkilötunnuksen kera ja allekirjoitettuna yrityksen viralliseen postiosoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa. Ne antavat meille mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, saattaa se vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.